Om klubben » 2011 Referater » Generalforsamling 2011 » formandens beretning 2010-11

Formandens beretning 2010-2011
ved Karsten Madsen

Så er der igen gået et år , og vi er atter samlet for at se tilbage på året i RIDO regi.

Tak
Først vil jeg gerne takke bestyrelsen for det store aktive arbejde hvert enkelt bestyrelsesmedlem har lagt både i forbindelse med vore møder, men også i forbindelse med afvikling af de aktiviteter der har været i årets løb. Jeg vil også gerne sige tak til alle i andre der har hjulpet os, både ved stævner , men også i den daglige vedligehold af baner og udstyr. Uden jer klarede vi det ikke.

Jeg er meget bevidst om den tillid der er vist mig fra klubbens medlemmer ved at vælge mig til formandsposten. Det er derfor vigtigt for mig at forsøge fortsat at sørge for at klubben består og er et godt sted at være.

Mit første formands år har jeg derfor bl.a. brugt på følgende:

At lære klubbens historie lidt bedre at kende, og finde ud af hvordan tingene plejer at foregå.

At finde ud af hvordan vi kan fastholde klubbens rolle som den lokale rideklub og gøre den attraktiv for nuværende og nye medlemmer.

I dag er mulighederne for de mange unge mennesker meget større end de nogensinde har været. Unge mennesker vælger i dag ud fra nogle helt andre betragtninger end hvad de kunne for bare få år siden og der er mange flere tilbud de kan vælge imellem. I dag har mange mulighed for at bevæge sig længere efter det rigtige tilbud, fordi forældrene bruger mere tid på børnenes fritidsinteresser end man gjorde førhen. Hvis de unge mennesker finder et spændende tilbud langt væk , sørger forældrene for en trailer, og så af sted.

Jeg har derfor sammen med bestyrelsen brugt tid på at se på hvad andre klubber tættest på os kan tilbyde og sammenligne der med hvad RIDO har at tilbyde. Derefter har vi set på hvad der skal til for at gøre RIDO lige så spændende og alsidig.

RIDO har ikke tidligere haft en plan for hvordan klubben kan eller skal udvikle sig.

Bestyrelsen har derfor givet RIDO en vision:

At være en af områdets mest attraktive ride-klubber

Hvad skal der til for at opnå dette ?

Det kan være mange ting. Nogle er enkle hurtige og billige , mens andre er dyre og kræver meget arbejde og længere tid. Bestyrelsen brugte en aften på at få ideer og skrive dem ned:

F.eks. større ridehus, automatisk vanding , flere medlemmer, focus på juniore, sponsoraftaler, mere levende og spændende hjemmeside, osv osv osv

Vi valgte fra starten at tage fat på hjemmesiden , hvor Ulla og Tina fik hjælp fra Kiki til at kunne redigere og lægge artikler og billeder ind, så siden kan opdateres straks efter , eller under et stævne f.eks. Når vi valgte hjemmesiden hænger det sammen med at det var noget vi kunne tage fat på uden at der var økonomi indblandet , og samtidig er det vigtigt , fordi siden måske er den første kontakt med et kommende medlem. Der er mange sider/ klubber at vælge imellem, og vi skal være den foretrukne for at fastholde vore medlemmers interesse.

Desværre har vi lige netop nu oplevet et nedbrud på siden, men der arbejdes på at få det i orden igen.

GAVE: Ny ekstra ridebane
Midt på sommeren blev klubben kontaktet og tilbudt sveller og bundmaterialer til en udendørs 20x60 m bane af Signe og Thomas Kirk

Materialerne stammer fra en bane hos Dem der skulle omlægges. Materialerne var gratis, men skulle fjernes hurtigt.

Bestyrelsen mødtes hurtigt til et ekstra møde for at drøfte mulighederne. Man valgte at tage imod gaven og finde ud af hvor banen kunne placeres. ( en 20x60 bane var i øvrigt et af vore punkter fra visionen, som nu pludselig blev aktuelle via gaven)

Der er mest brug for en ekstra bane ved ridehuset, da vi jo har fine faciliteter i Drigstrup. Den tættest mulige placering ligger ca 100m. fra ridehuset og blev valgt. Kontant til kommunen betød at der kunne gives tilladelse , dog med betingelser.

Der mangler materialer til ridelag på banen, derfor har bestyrelsen besluttet at det er op til generalforsamlingen her i aften at beslutte om klubben skal gøre banen brugbar eller forkaste forslaget. Forkastes det, vil de udlæg klubben har haft , blive refunderet.

Udvalgenes rolle
En anden ting vi har arbejdet meget med i årets løb er udvalgenes rolle. Hvad består de enkelte udvalgs arbejde i og hvem har ansvaret. Vi er alle i bestyrelsen enige om at udvalgene fremover vil få en mere aktiv rolle , og overtage en del opgaver som i dag ligger i selve bestyrelsen. Jeg har med glæde bemærket en interesse fra medlemmer om at deltage aktivt i udvalgs-arbejdet hvilket er meget positivt.

Stævner
Igen i år har der været afholdt sommerstævner på banerne i Drigstrup med stor succes godt hjulpet af mange frivillige, og mange tak for dette. Desværre har den lange kolde vinter betydet at vi igen måtte opgive at gennemføre vinterstævnet her i marts, fordi der var for få tilmeldinger. Vandre pokalerne bliver derfor i skabet til næste år hvor vi håber at få dem ud igen.

Ridelejren
Ridelejren var igen en succes, med godt vejr og god opbakning. Ulla er selvskrevet til at gennemføre dette til næste år igen, som hun plejer

Fjordens dag
RIDO deltog også i år ved fjordens dag, og kom hjem med et pænt beløb, tak for det juniore.

Tidligt på året måtte Kurt Thygesen meddele at han desværre ikke kunne afse tid til bestyrelsesarbejdet, og derfor måtte en af vore suppleanter, menlig Christina træde til og hjælpe bestyrelsen. 

Bent Madsen død
Hen på efteråret modtog vi med dyb sorg meddelelsen om at vort æresmedlem Bent Madsen var død. Bent Madsen har været med fra starten, helt fra klubbens begyndelse, og altid været et stort aktiv for klubben.
------Æret være hans minde------

Ulla har efter mange års aktivt arbejde valgt ikke at genopstille til valg til bestyrelsen. Dette er vi naturligvis alle i bestyrelsen kede af , men Ulla har lovet stadig at hjælpe ved afvikling af nogle af vore aktiviteter, og det er jeg rigtig glad for. Jeg vil gerne sige tak til Ulla for den store indsats hun i årenes løb har ydet for klubben og dens medlemmer.

Flere medlemmer har allerede tilkendegivet at de ønsker at deltage i bestyrelses og udvalgsarbejdet, så jeg er fuld af fortrøstning med hensyn til at få klubben ført videre.

Jeg ser frem til et nyt spændende RIDO-år med en masse spændende aktiviteter. Til sommer skal vi holde en rytterfest i forbindelse med et af sommerstævnerne, det bliver fedt.

Formand Carsten Madsen
 

Rideklubben RIDO | (indkørsel til RIDObanen til stævner: Hans Schacksvej 409, 5300 Kerteminde)