Om klubben » 2010 Referater » Generalforsamling 2010 » formandens beretning

Formandens beretning 2009-2010

ved Ulla Bech Sørensen
 
Udbedringer af skader efter hærværk på klubhus
Arbejdet med at få udbedret skaderne fra hærværk sidste år, strakte sig pænt langt ind i år 2009. Det har for nogen, været et, kan man sige, hårdt år, da rigtig mange ting har skulle laves med kort varsel, for at det skulle passe sammen med noget andet, eller nogle andre. Men knoklet det blev der, og en stor tak til dem som tog en tørn, nogle mere end andre. Ingen nævnt, ingen glemt.
 
I vores søgen efter nyt klubhus, fandt vi lige et springdommerhus, til den rigtige pris, som er blevet renoveret, og taget i brug. Selve klubhuset er helt nyt, forsikringen betalte en stor del, og resten forærede en lokal tømmer os.
 
Pinsetur
Traditionen tro blev der afholdt pinsetur, som var en dejlig tur, med knap så mange deltagere.
 
Sommerstævner
1. sommerstævne blev afholdt med cafeteria i en skurvogn, venligst udlånt af et firma. Vores klubhus/cafeteria var ikke nær færdigt, men arbejdsomme mandfolk, sørgede for presseninger, så man kunne sidde i tørvejr og nyde mad drikkelse og ridning.På trods af masser af regn om lørdagen til dette stævne, var der ridning fra tidlig morgen til aften om lørdagen, og også pænt mange om søndagen. 2. og 3. sommerstævne har også været flot besøgt, især i dressur, hvor vi har måtte sige stop for efteranmeldinger, da vi havde så mange starter at DRF frarådede at der blev taget flere ind. Den store tilslutning til vores stævner, skyldes især at drf har lavet reglerne om, så man ved D stævner kan invitere hele distrikt 7. Dvs. starterne er kommet fra hele fyn. Vi har fået rigtig mange positive tilkendegivelser omkring vores stævner, og det er jo dejligt.
 
Ridelejr 2009,
rigtig go tilslutning som sædvanlig, rigtig dejlig lejr, med mange glade børn, hjælpsomme forældre, og søde sponsorer. Det var ganske utrolig varmt, men vi klagede ikke  :)
 
Ny hjemmeside
RIDO har fået/købt ny hjemmeside, som Kiki har stået for, og den er blevet rigtig flot og effektiv, med langt større muligheder for bestyrelsen og RIDOs medlemmer.
 
Klubmesterskab
Det årlige klubmesterskab er blevet afholdt, med rigtig pæn tilslutning. Ved fjordens dag var RIDO som sædvanlig flot repræsenteret med salg af trækture, på søde ponier.
 
Indvielsesfest af klubhuset,
rigtig hyggeligt med mad og drikkelse, og der var fyldt op i vores super duper dejlige nye hus.
 
Ny juniorformand
Sidste års valgt juniorformand Karin, valgte at stoppe og Charlotte overtog posten  stedet for.
 
Nyhed på RIDObane
Nye krav fra DRF bogstaverne på dressurbanen skal stå så lang væk fra rækværket at man kan ride mellem bogstav og rækværk. et problem  ?  Nej, for opfindsomme og kreative medlemmer har fået krearet virkelige flotte kasser med bogstaver på, som er et landsstævne værdigt. Meget flot.
 
Brugsfond
Vi har igen været heldige at få 4.000 kr. fra drigstrup brugsfond, som vi kan søge hver 2. år. Dette blev søgt til et nyt hegn på Ridobanen.
 
Juleshow,
dejligt arrangement med go tilslutning.
 
Vinterstævner
Begge vores vinterstævner er blevet aflyst pga. for få tilmeldinger. Vi regner med det har været af stor betydning at vejret har været rigtig vintervejr, og derfor ikke nemt for alle at få trænet. Endviderekan vi se en forholdsvis stor nedgang af juniorer. Vi vil arbejde på at få lokket nogle flere til, men det er ikke så nemt, når vi nu ikke har en rideskole.
 
Besøg på Ask
I vinterferien var der rundvisning på stutteri Ask, pænt mange deltog i et godt arrangement.
 
Jeg syntes det har været et spændende år, med store udfordringer. Igen tusind tak for opbakning omkring vores store projekt klubhus, og i det hele taget omkring vores klub.
 
Ulla Bech Sørensen
Rideklubben RIDO | (indkørsel til RIDObanen til stævner: Hans Schacksvej 409, 5300 Kerteminde)