Set og sket » 2011 » arbejdsdag april
Der var ikke ret mange til arbejdsdagen... konkurrencebanen blev planeret loftet i springdommerhuset blev taget ned
Banerne blev harvet og der blev brændt af
rideklubben RIDO | v. Susi W. Hansen | Tlf.: 20 74 90 60 (indkørsel til RIDObanen til stævner: Hans Schacksvej 409, 5300 Kerteminde)