Om klubben » 2011 Referater » Generalforsamling 2011
Referat fra generalforsamling d.9/3 2011
1) Valg af dirigent: Sussi W Hansen     Stemmeudvalg: Rikke Sørensen og Bjarne
2) Formandens beretning: Godkendt
3) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab v/kasser: Godkendt
4) Behandling af indkommende forslag:  1. Ny ridebane: Godkendt at købe grustop til den nye bane i Bregnør.
5) Valg af formand: Carsten Madsen genvalgt
6) Valg af juniorformand: Charlotte Niebur genvalgt
7) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer:
      På valg: Ulla Bech Sørensen, Kurt Thygesen, ønsker ikke genvalg.
      Morten Sørensen genvalgt.        Anita Rasmussen og Rikke Pedersen valgt.
8) Valg af suppleanter til bestyrelsen: Valgt blev Rikke Sørensen, Bjarne og Marlene Schmidt.
9) Formandsvalg til udvalgsposter: Valgt blev      Kantineudvalg: Henriette     Baneudvalg: Carsten Madsen      Stævneudvalg: Rikke Pedersen       Juniorudvalg: Charlotte Niebur    
10) Valg af revisorsuppleant: Henriette Bertelsen genvalgt.
11) Eventuelt og uddeling af flidspræmie og afstemning af Panduro pokal.        Ønske om regnskabet år 2011 udleveret inden generalforsamlingen år 2012         
Flidspræmie : Rikke Hansen 
Panduro pokal: Carsten Madsen    
Foredrag
Efter endt generalforsamling var der foredrag af Morten Grundsøe. Han fortalte og viste video og billeder af en fantastisk skiekspedition til sydpolen.
Næste bestyrelsesmøde er d.17 marts kl.19.00 hos Carsten Madsen hvor bestyrelsen vil konstituerer sig.       
PBV    Tina Madsen
                                                                                                                                                                                                                                                                   
Rideklubben RIDO | (indkørsel til RIDObanen til stævner: Hans Schacksvej 409, 5300 Kerteminde)