Om klubben » 2009 Referater » Generalforsamling 2009

Referat fra Generalforsamling 29/4 2009

1) Valg af dirigent: Susi Warmbier blev valgt
2) Formandens beretning: Godkendt
3) Fremlæggelse af godkendelse af regnskab v/kasser: Godkendt
4) Behandling af indkomne forslag:
Bestyrelsen forslår øgning af kontingent.
Der besluttes følgende:
Juniorkontingent før: 330,- 1. Oktober 2009 375,- kr
Seniorkontingent før: 390,- 1. Oktober 2009 450,- kr.
Passivkontingent før: 75,- 1. Oktober 2009 100,- kr
Undervisning i ridehus.
Der skulle evalueres på hvor meget undervisning fylder i RIDO s ridehus om vinteren.
Der har siden jul været en ekstra dag, hvor der har været “optaget” af undervisning. Det blev oplyst at 6 medlemmer mere har haft gavn af dette tiltag, og at der er stor fleksibilitet og hensynstagen rytterne imellem, både når der er undervisning og når der er frit ridehus.
Det besluttes enstemmigt at der fortsat vil være undervisning den ekstra dag om ugen.
Endvidere nævnes det at hvis nogen har en der fast vil komme og undervise, er man velkommen til at tage kontakt med bestyrelsen og få sat noget undervisningstid af.
5) Valg af formand: Ulla Bech Sørensen. Genvalgt
6) Valg af juniorformand: På valg Christina Kristensen (ønskede ikke genvalg) Valgt blev: Karen Ravnø.
7) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer:
På valg: Nadia Røndrup og Carsten B. Madsen (ønskede ikke genvalg) samt Morten B. Sørensen
Valgt blev: Kurt Thygesen, Tina Madsen , Morten B. Sørensen
8) Valg af suppleanter til bestyrelsen:
1. Suppleant: Carsten B. Madsen
9) Valg af juniorudvalg:
Valgt blev: Line Jørgensen, Emma L. Jensen, Ida Jørgensen, Ane Mogensen, Sara B. Kamph, Pernille S. Poulsen, Katja G. Ribbold, Sandra Jørgensen
10) Valg af sports og baneudvalg
Valget blev: Kiki Petersen, Rikke Petersen, Elin B. Sørensen, Carsten B. Madsen
11) Valg af revisorsuppleant.
på valg: Henriette Bertelsen. Henriette var ikke tilstede, men der forelå en skriftlig fuldmagt til at fortsætte som revisorsuppleant. Henriette genvalgt.
12) Valg af cafeteriaudvalg
På valg er Hanne Grønhøj. Valget blev: Hanne Grønhøj, Elin B. Sørensen, Susanne Bech
13) Eventuelt og uddeling af vandrepokaler
Vandrepokaler for vinterstævnet:
Spring:
1. Emma Lykke Jensen
2. Sabine Ellegård
3. Ida Jørgensen
Dressur:
1. Sara Bech Kamph
2. Mona Larsen
3. Emma Lykke Jensen
Flidspræmien gik til Sabine Ellegård
Panduro pokalen gik til Ulla B. Sørensen
Eventuelt: Turridningsmuligheder Med velvilje fra landmænd har vi nu mulighed for at ride over marken fra Fynshovedvej til Lykkedamsvej, så vi undgår at ride langs den trafikerede Fynshovedvej. Desuden har vi fået lov til at ride over en eng nær Boels Bro, så der også bliver fine turmuligheder omkring Munkebo Bakke. Der vil blive lagt et kort ud på en hjemmeside hvor man kan se hvor de fine stier befinder sig. Endvidere vil der blive hængt et kort op i ridehuset i Bregnør.
HUSK samtidig at HOLDE JER VÆK fra marker, enge og stier, som vi IKKE har fået lov til at ride på!

Susi takkede for go ro og orden, og generalforsamlingen var færdig.

Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamling som følge:
Formand: Ulla Bech Sørensen
Juniorformand: Karin Ravnø
Næstformand: Henriette Jørgensen
Kasser: Morten Bech Sørensen
Sportsudvalgsformand: Marlene Schmidt
Baneudvalgsformand : Kurt Thygesen
Sekretær: Tina Madsen

Bestyrelsesmøde d. 11. Maj 2009 hos Marlene
 

Rideklubben RIDO | (indkørsel til RIDObanen til stævner: Hans Schacksvej 409, 5300 Kerteminde)