Om klubben » 2012 referater » Formandens beretning
 

                                                                                 Drigstrup d 13 marts 2012

 
 

 

Formandens beretning for året 2011

 
Så er der igen gået et år , og vi er atter samlet for at se tilbage på året i RIDO regi.
 
Sikke en fest-aften vi havde sidste år til generalforsamlingen. Vi fyldte skolestuen til sidste plads med en masse af klubbens medlemmer og støtter i alle aldre.              
 
 Der var stor engergement og vilje til at give en hånd med i arbejdet i og omkring bestyrelsen. I flere omgange måtte stemmesedlerne i brug når der  skulle vælges mellem de der ønskede at lade sig stille op til ledige poster.
 
Det gjaldt både til egentlige bestyrelsesposter og til udvalgene. Vi kunne derfor kun være stolte og tilfredse med det arbejde vi fra bestyrelsen havde gjort for at forberede os grundigt til denne aften.
 
Da morten Grundsøe efter generalforsamlingen var klar til at fortælle om sit spændende liv , indfriede det vist alle de fremmødtes forventninger.
 
Men der stopper glæden og succesen ikke.
Vi fik konstitueret bestyrelsen og udvalgene , og tog fat på arbejdet.
 
De enkelte udvalg har arbejdet hårdt med deres respektive opgaver , og løst dem flot, og det skal i alle sammen have mange tak for.
 
 Bestyrelsen har derfor på alle møderne være velinformerede og velforberedte, det er en stor aflastning at vi ikke skal sidde på vore bestyrelsesmøder og lave udvalgsarbejde.
 
Midtvejs på året måtte den nye tiltrådte kasserer meddele at hun ikke kunne overkomme opgaven, og efter en kort overvejelse trådte en af vore suppleanter . Bjarne Jørgensen til og har klaret opgaven flot.
 
Alle i Bestyrelsen er bevidst om hvor meget tid Bjarne har brugt på at blive helt ajour , og få styr på situationen igen.  Flot klaret Bjarne , det er vi dig taknemmelige for.
 
Vi har holdt vore 3 sommerstævner , ganske som vi plejer, og med en ganske god tilslutning. Afviklingen er forløbet storartet takket være en god planlægning fra stævneudvalg og kantineudvalg.
Vi havde håbet at kunne afholde den lovede rytterfest sammen med det sidste sommestævne, men måtte desværre aflyse på grund af manglende tilmelding.
 
Til gengæld var der stor tilslutning til vores markedsdag i ridehuset . mange flotte stande med et bredt udvalg af købbare varer. Vi kunne godt have ondt vore handlende en større tilstrømning af købestærke kunder, men budskabet var nok ikke nået langt nok ud , det ved vi til næste gang.
 
Udenfor ridehuset var der til gængæld mødt mange op for at deltage i traktorringridning, Det var en stor glæde at se så mange nye – ikke Rido- ansigter  til et af vore arrangementer.  Eva rendte med pokalen , hvilket mange af drengene nok godt vil have revance for næste gang.
 
Ridelejren trak også en lille flok medlemmer til nogle hyggelige dage på og omkring banerne i Drigstrup. Tak til de frivilligt og sponsorene der gjorde dette muligt endnu en gang.
 
Der ud over har junior udvalget afholdt juleridning , fastelavnsridning osv.
De har også vist flaget både på kirsebær festivalen og ved fjordens dag, og derved bidraget til klubkassen med en pæn skilling, igen godt hjulpet på vej af en flok frivillige. Jeg ved vi vil blive indbudt igen næste år begge steder.
 
Vi forsøgte igen her tidligt i foråret at afholde en rytterfest, men ak, igen måtte vi aflyse på grund af for få tilmeldinger.
Kom nu og støt op alle i kære medlemmer , i har fortjent den fest , som i er blevet lovet så mange gange.
 
Et andet tiltag der lige skal modnes lidt endnu er muligheden for at købe beklædning med Rido mærke på . I første omgang manglede vi nogle flere bestillinger for at få det til at hænge sammen , men jeg kan da ikke forestille mig at dette ikke nok skal lykkedes, i anden runde.
 
Vinterstævnerne måtte desværre igen i år aflyses, og det ærgrer os i bestyrelsen. Vi har derfor igen i år måtte lade vandre pokalerne blive der hjemme , hvor de ellers plejer at blive delt ud denne aften.
 
Vi har drøftet mulighederne for at for genoptaget traditionen med vinterstævnerne, men har endnu ikke fundet den helt rigtige løsning til dette.
 
 
Rido har ligesom alle de øvrige lokale foreninger en bestyrelsespost i sognegårdens bestyrelse. Jeg vil lige ganske kort orientere om hvordan året er gået her.
 
Ret tidligt på sommeren måtte der findes en afløsning for den daværende visevært, som ikke længere havde den fornødne tid til at klarer opgaven.
 
Efter at stillingen havde været slået op i aviser og på kommunens hjemmeside, som den skal, viste det sig at der heldigvis var flere lokale der var interesserede i at gøre en indsats for vores fælles samlingssted midt i sognet,
 
Sognegårdens bestyrelse fik arrangeret en fin sommerfest med gadekampe og fællesspisning. En hyggelig dag , hvor der blev et pænt overskud fra til supplement  til den efterhånden meget stramme økonomi.
 
Da jeg ikke længere kan afse tid til arbejdet for Rido, og ønsker at trække mig fra bestyrelsen ved denne generalforsamling, kan jeg dog gøre det med en viden om at der er friske kræfter der er villige til at løfte opgaven og bringe klubben sikkert videre
 
Jeg vil gerne sige tak til jer alle i klubben for den opbakning der er vist både mig og den øvrige bestyrelse de sidste par år
 
Formand : Carsten Madsen
 
         
Rideklubben RIDO | (indkørsel til RIDObanen til stævner: Hans Schacksvej 409, 5300 Kerteminde)