Om klubben » 2016 referater » Formandens beretning
Formandens beretning for året 2016.

Vi startede året med en ordentlig omgang vand i ridehuset, det stod helt ind på midten og der var en lang periode hvor man kun kunne ride på en volte i den ene ende.  Det er heldigvis fortid, for Hans har sat tagrender op ud mod den udendørs bane så nu skulle det være fint tørt i ridehuset også oven på et ordentligt uvejr.

Vi havde ét vinter stævne som Kenneth tog en masse billeder af, kan ses på Facebook.

Ved generalforsamlingen sagde vi farvel til Tina Madsen og Charlotte Niebuhr. Og goddag til Ann Faldt Timmermann. Vi reducerede bestyrelsen fra 7 til 5 personer, da vi mener at det er tidsvarende. Jeg kan også godt afsløre at det er hyggeligt at være i bestyrelsen. Og sidste år ved generalforsamlingen startede bestyrelsen med at spise Knuds gode mad. Så var vi klar til at holde generalforsamling.

Vi har haft foredrag med Mathilde Dam Jensen, Hesteterapeut. Der var stor tilslutning til dette arrangement og det var meget hyggeligt.

Vores arbejdsdag på RIDO banen var vindombrust, men jeg synes at vi fik sat godt skik på alt det vi havde planlagt.

I sommers prøvede Jens Rosengård at tage noget af vores dressur bane (der hvor der var huller) og gravede leret af og lukkede hullerne igen. Vi synes det hjalp lidt. Og vi håber at den rigtig har sat sig denne vinter så vi rigtig kan få glæde af vores dejlige bane.

Vores sommerstævner var ikke så godt besøgt i 2016. vi måtte aflyse alle vores springninger. Igen har Kenneth taget en masse billeder ved vores 2. sommer stævne, kan alle ses på Facebook.  3. sommerstævne blev aflyst.

Vi havde også planlagt en familiedag på banen den 1. oktober.  Der var ingen som tilmeldte sig.

Vi havde loppemarked/bagagerums salg i ridehuset den 26. november, der kom desværre ikke så mange for at købe vores varer, men så kunne vi handle med hinanden. Arrangementet var meget hyggeligt og jeg er sikker på at vi vil gøre det igen i 2017.

Vores medlemstal har været for nedadgående de seneste år, men vi kæmper videre. Vi har stadig de bedst beliggende baner og er meget glade for at vi har så gode forhold, både inde og ude. I bestyrelsen vil vi opfordre til at komme med gode ideer til hvad man kunne tænke sig af arrangementer. Vi vil meget gerne lave en masse forskellige tiltag, men det er sjovere når der så også er nogen som deltager.

Vi er meget glade for vores ridehusbund, men den kræver at vi alle fjerner hestepærer og at vi alle skovler kanter og vander jævnligt. Så jeg vil endnu engang opfordre til at vi alle tager en tørn med pasning af ridehusbunden.

I 2017 er springningen ved vores 3. sommerstævne udtaget til at være et DRF jubilæums stævne. Dvs. at nogen af klasserne er jubilæumsklasser hvor vi får rosetter fra DRF og man samler point til klubben ved at ride disse klasser. Man kan se meget mere på DRF hjemmeside.

Hvis det lykkedes kommer vi på GO så vi kan bruge det fra vores sommersæson starter.

Tak for 2016 og jeg håber at rigtig mange vil støtte op omkring de ting vi arrangerer i klubben i 2017.

Susi Warmbier Hansen
Rideklubben RIDO | (indkørsel til RIDObanen til stævner: Hans Schacksvej 409, 5300 Kerteminde)