Om klubben » 2010 Referater » Bestyrelsesmøde september 2010
Referat fra bestyrelsesmødet d.15/9 2010
Fremmødt: Henriette, Carsten, Charlotte, Morten, Ulla og Christina. Velkommen til Christina.
Afbud: Tina 
Fjordens Dag: Fjordens dag d. 12. september gik godt. Det der blev tjent, blev sat ind på juniorkonto. Vi manglede måske lidt reklame for Rido´s deltagelse i avisen.
Klubmesterskabet: Gik godt, trods det lidt dårlige vejr. Havde en snak om måske igen at afholde et stævne hos Signe og Thomas. Enighed om at klubmesterskabet godt må koste lidt ekstra i præmier. Ulla havde nogle gode ideer ang. ændringer af springklasserne til klubmesterskab, disse kommer senere.
Carsten havde lavet sedler på de forskellige udvalgs opgaver. Bestyrelsen gennemgik dem.
Klubben anskaffer sig et dankort bl.a. til brug af indkøb ved stævner. 
Ny Ridebane: Der er gravet ud til den nye ridebane hos Carsten. Et stykke papir skal udfærdiges om klubben/Carstens rettigheder. Carsten fremlagde et forslag til en sådan aftale og dette blev drøftet. Den endelige aftale afventer generalforsamlingen d.9/3 2011.
Næste møde afholdes d.27/10 kl.19.00 hos Christina
            Vel mødt.                                   
Rideklubben RIDO | (indkørsel til RIDObanen til stævner: Hans Schacksvej 409, 5300 Kerteminde)