Om klubben » 2011 Referater » Bestyrelsesmøde marts 2011
Referat fra bestyrelsesmøde d.17/3
fremmødte:  Afbud:
 
Vi mødtes hos Carsten kl.19.00 hvor bestyrelsen konstituerede sig som følgende:
Formand :                    Carsten Madsen
Næstformand:               Morten Sørensen
Kasser :                        Anita Rasmussen
Baneformand :              Carsten Madsen
Sport/stævneformand:   Rikke Pedersen
Juniorformand :             Charlotte Niebur
Sekretær :                     Tina Madsen
Nøgler
Der blev snakket om hvor mange nøgler til klubhus/baner der var i omløb og hvor mange som havde behov derfor.
Hjemmeside:
Morten ville få fat i Kiki ang. hjemmesiden
Dansk Rideforbund:
Det materiale Carsten modtager fra DRF videregives til Rikke Pedersen.
Ridemærker:
En rigtig god idé at få startet op og muligt at klubben kunne skaffe underviser.
Stævner:
Carsten og Rikke Pedersen tager en snak med Carina ang. deltagelse til vores lukkede stævner.
Udvalgsarbejde:
Kl.19.30 mødte folk ind i de forskellige udvalg, hvor man snakkede om fremtidens opgaver for disse.
Næste bestyrelsesmøde er hos Tina d.13april kl.19.00
 PBV   Tina
Rideklubben RIDO | (indkørsel til RIDObanen til stævner: Hans Schacksvej 409, 5300 Kerteminde)