Om klubben » 2010 Referater » Bestyrelsesmøde marts 2010

Referat fra bestyrelsesmøde d. 15/3   2010

Mødet blev afholdt hos Malene kl. 19.00
Fremmødt var: Morten, Kurt, Charlotte, Ulla, Henriette, Malene og Tina.

Charlotte havde snakket med Hanne fra cafeteriet ang.  priser, nye gardiner og noget malerarbejde.

Vi fik fastsat dato for Arbejdsdag: Lørdag d.24. april kl. 9.00
Håber at rigtig mange vil møde op og hjælpe med at gøre klar til en ny sæson.

Dato for sommerstævner: 1. Sommerstævne d.8-9.maj
                                                 2. Sommerstævne d.19-20. juni
                                                 3. Sommerstævne d.28-29. august
Klubmesterskab d.11-12. september

NYT FRA BESTYRELSEN: Formanden trækker sig fra formandsposten, men forbliver i bestyrelsen. Der skal derfor vælges ny formand.
Mød op til generalforsamling d.30 marts og afgiv din stemme.

PBV   Tina                                            
 

Rideklubben RIDO | (indkørsel til RIDObanen til stævner: Hans Schacksvej 409, 5300 Kerteminde)