Om klubben » 2009 Referater » Bestyrelsesmøde maj 2009

Bestyrelsesmøde den 11. maj 2009

Mødet blev afholdt hos Malene kl. 19.00  Vi sad lige 2 min og nød den dejlige udsigt (+ ventede på Henriette ;0)
Fremmødt var Kurt, Ulla, Malene, Henriette, Karin og Tina. Morten havde sendt afbud.
Ang. Stævnet :  Der skulle være styr på leje af et  9X12m telt hvor cafeteriet kunne have sin plads. En smule uro omkring toiletforhold, men John Klokker skulle være sat på sagen. Huller skulle stampes og springbane tromles.
Ulla havde lavet lister over hjælpere til både dressur lørdag og spring søndag. Ligeledes var der sat p-vagter på til afhjælpning af trafikken. Lidt vigtigt at dem som kommer med hestetrailer parkerer korrekt  så alle kan være der og personbilerne benytter p-plads med snuden mod vandet.
Kurt fik til opgave at tá en mand til mand snak med Karl ang. brug af markvejen fra Kertemindevejen. Et ønske var også at få skrabet markvejen og jævnet ud, så den blev lidt mere trafikvenlig. Ja!!!  Ønsker var der nok af, for ikke nok med at skrabe og jævne ud, så måske få lagt en belægning på vejen så den stejle bakke fra Drigstrup, blev lidt nemmere at bestige.
Omkring dressurbanen kunne ønskes noget flis og evt. ny bund og nyt hegn på opvisningsbanen
Men alt dette kræver mange hænder, så har DU mulighed for at hjælpe med noget, kontakt Ulla.
Aktiviteter:  Info omkring pinsetur kommer snart.  Husk ridelejr uge 27.

Næste bestyrelsesmøde er d. 10 juni kl. 19.00
Vel mødt
Tina     

Rideklubben RIDO | (indkørsel til RIDObanen til stævner: Hans Schacksvej 409, 5300 Kerteminde)