Om klubben » 2010 Referater » Bestyrelsesmøde august 2010

Referat fra bestyrelsesmødet d.12-8 2010

Mødet blev afholdt hos Ulla, som havde sørget godt for frugt og kager ;0)
Fremmødt var Carsten, Morten, Henriette, Charlotte, Ulla og Tina.

Kurt Thygesen har valgt at trække sig fra bestyrelsen. Christina Kristensen har fået besked og vi byder hende velkommen. Cafeteriaudvalget var inviteret til bestyrelsesmødet, men kunne ikke deltage. Carsten tager en snak med Hanne.

Ang. Stævnet: Dommerne til spring og dressur er ok. Har du mulighed for at hjælpe til, kontakt da Charlotte eller Henriette. Blomster til bogstavekasserne vil Charlotte spørge til.
Traktoreftersyn står Carsten og Stefan for.

Nye medlemmer: Morten meddelte at der var kommet flere nye medlemmer til klubben. Det glæder os meget.

Fjordens dag som er søndag d.12. september, skulle vi på nuværende tidspunkt have 4 heste klar. Vi vil meget gerne høre fra flere som kunne tænke sig at trække en tur med hest/rytter og tjene lidt ekstra til klubben. Kontakt Charlotte.

Arbejdsdag bliver d.25.september fra kl. 9.00 – 12.00 Mød op og vær med til en hyggelig dag.
 Der var et ønske om at få et gardin for det lille spejl i ridehus. Nogle heste springer ind i det ved lystspring.

Klubbens vision: Vi har snakket en del om rideklubbens vision. Det har medvirket til mange gode idéer og ønsker for klubben i fremtiden. Hjemmesiden skal opdateres jævnligt, da det vil være der, nye folk vil søge oplysninger om klubben.
                       VISION:      AT VÆRE EN AF OMRÅDETS MEST ATTRAKTIVE KLUBBER.
Større ridehus, flere medlemmer, fokus på juniorer, sponsere, vandingsanlæg i ridehus…………….. osv. Der er rigtig mange gode ønsker og ideer for nye tiltag.

Næste møde i bestyrelsen er d. 15.september kl. 19.00 hos Charlotte
Vel mødt   Tina
 

Rideklubben RIDO | (indkørsel til RIDObanen til stævner: Hans Schacksvej 409, 5300 Kerteminde)