Om klubben » 2009 Referater » Bestyrelsesmøde august 2009

Bestyrelsesmøde d. 12/8 2009

 

Mødet blev afholdt hos Ulla kl. 19.00 Fremmødt var Ulla, Henriette, Malene, Karin, Morten og Tina.
Afbud fra Kurt.
Karin meddelte at hun ville stoppe som juniorformand (Charlotte vil blive spurgt) Karin afleverede papirer og bankbog.

Der blev snakket om hvem og hvor mange der skulle have adgang til klubbens konti. Resultatet blev :
Juniorkonto :             Formanden og kasseren    (Juniorformanden laver regnskabet)Stævnekonto :        Sportsudvalgsformand og kasseren
Foreningskonto:    Kasseren
Ang. nøgler!! Der skal kvitteres for udlevering og aflevering hos formanden.
Fjordens dag d.13/9: Rido holder til ved Gabet. Er der nogle der vil hjælpe til denne dag kontakt Ulla.
Indflytterfest d.4/9 på Ridobanen. Grillen tændes kl.17.00 Medbring selv mad til grill. Drikkelse kan købes. Klubben servere kaffen.
Ang. stævnet d.22/8 og 23/8 : Græsset bliver slået først på ugen. Spring flyttes ind på banen igen onsdag d.19/8 kl.16.00   Kom og hjælp til.
Fredag d.21/8 skal banerne harves og ryddes for ukrudt. Der mangler hjælpere til stævnet, kontakt Ulla herom.
Næste bestyrelsesmøde er d.21/10 kl.19.00 hos Tina.
Vel mødt
              Tina
Rideklubben RIDO | (indkørsel til RIDObanen til stævner: Hans Schacksvej 409, 5300 Kerteminde)