Om klubben » Bestyrelsen for Rideklubben RIDO

Bestyrelsen 2020:
Mette Bech Frandsen (Formand)

mobil:

mail: rideklubbenrido@live.dk         att.: Formand

 

Jeanette Skov (Næstformand)

Mobil: 23118591

mail: rideklubbenrido@live.dk         att.: Næstformand

 

Maja Skov (Kasserer)

mobil:

mail: rideklubbenrido@live.dk         att.: Kasserer

 

Sofie Klokker (Baneudvalgsformand)

mobil: 

mail: rideklubbenrido@live.dk         att.: Baneformand

 

Emma Lauridsen (Stævne- og aktivitetsudvalgsformand)

mobil:

mail: rideklubbenrido@live.dk         att.: Stævneformand

Udvalgsmedlemmer i rideklubben RIDO 2020:

Sports-, Stævne- og aktivitetsudvalg: Marlene Schmidt, Emma Lauridsen og Linea Jansa

Baneudvalg: Jenette Skov og Ann Faldt Timmermann

Cafeteriaudvalg: Pernille Sunke og Anne-Marie Sahl Sørensen

Rideklubben RIDO | (indkørsel til RIDObanen til stævner: Hans Schacksvej 409, 5300 Kerteminde)