Om klubben » 2020 referater
Generalforsamling - Rideklubben RIDO

Klubhuset i Drigstrup, onsdag den 11. marts 2020 kl. 19.00 


Dagsorden med referat:

1. Valg af dirigent. Og valg af stemmetællere: 

Rikke Petersen blev valgt til dirigent. Linea Jansa og Emma Lauridsen blev valgt til stemmetællere. 

2. Bestyrelsens beretning. 

Formandens beretning blev fremlagt af kasserer Marlene Schmidt, da formanden var syg. Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 

Regnskabet blev fremlagt af kasserer Marlene Schmidt. Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger. 

4. Behandling af indkomne forslag. 

Bestyrelsen fremlagde en forslag om kontingent forhøjelse på 100 kr. pr. medlem gældende fra den 1.10.2020. Forslaget gav anledning til en drøftelse, men blev vedtaget.

5. Valg af formand (der skal ikke vælges formand i år)


6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg er: Marlene Schmidt (ønsker ikke genvalg)

Camilla Svendsen (ønsker ikke genvalg)

Maja Skov og Sofie Klokker blev valgt.


7. Valg af suppleanter til bestyrelsen

På valg er: 1. Suppleant Ann Faldt Timmermann 

På valg er: 2. Suppleant Thea Bech Sørensen 

Linea Jansa og Josephine Alstrup blev valgt. 


8. Valg af udvalgs poster

Sports, stævne og aktivitets udvalg og Baneudvalg:

På valg er:

Sofie Klokker  Camilla Ladegaard Svendsen

Viktoria Høgh  Jeanette Skov 

Thea Bech Sørensen Ann Faldt Timmermann

Sarah Blindbæk

Marlene Schmidt, Emma Lauridsen og Linea Jansa blev valgt til sports, stævne og aktivitets udvalg.

Jenette Skov og Ann Faldt Timmermann blev valgt til baneudvalg.

Cafeteriaudvalg      

På valg er: Pernille Sunke, Anne-Marie Sahl Sørensen

Både Pernille og Anne-Marie fortsætter  


9. Valg af revisor

 På valg er: Bjarne Jørgensen

Bjarne Jørgensen blev genvalgt. 


 Valg af revisorsuppleant:

 På valg er:  Susi Hansen

Susi Hansen blev genvalgt. 


10. Eventuelt 

 Uddeling af Flidspræmie og afstemning til Panduro Pokal.

Flidspræmien gik til Emma Lauridsen. Panduro Pokalen gik til Linnea Jansa.

Der var desuden en drøftelse om brug af ridehus i forbindelse med undervisning. Der var et ønske om, at tider for undervisning blev lagt på Facebook så hurtigt som muligt.
Pris på ridehuskort, opdatering af hjemmeside og stævner blev også drøftet.
Bestyrelsen gjorde opmærksom, at de har begrænsede ressourcer og derfor gerne vil have mere hjælp fra medlemmerne. Bestyrelsen vil meget gerne bakke op om arrangementer med hjælp fra medlemmer.  
Rideklubben RIDO | (indkørsel til RIDObanen til stævner: Hans Schacksvej 409, 5300 Kerteminde)