Om klubben » 2016 referater

Referat af Generalforsamling - Rideklubben RIDO

Klubhuset i Drigstrup, mandag den 14. marts 2016 kl. 19.00

1. Dirigent. Susi Hansen Stemmetællere: Marlene Schmidt

2. Formandens beretning.

3. Regnskabet blev fremlagt og godkendt.

4. Forslag fra bestyrelsen om 5 bestyrelsesmedlemmer i stedet for 7. Reglement revideres. Godkendt.

5. Punkt 5 udgår

6. Marlene Schmidt genvalgt

Knud Florczak genvalgt

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen

Ann Faldt Timmerman

Kiki Petersen

8. Valg af udvalgs poster

Sports, stævne og aktivitets udvalg: 

Marlene Schmidt,  Susi W. Hansen, Tina Rosengaard Hansen, Trine Timmerman, Rikke Petersen

Baneudvalg:

Knud Florczak,  Kiki Petersen

Cafeteriaudvalg: Bestyrelsen og  Grillmester Knud Florczak

9. Valg af revisor:  Bjarne Jørgensen

Valg af revisorsuppleant: Lis Eiskjær Hansen

10. Eventuelt

Flidspræmien blev igen i år vundet af Tina Rosengaard Hansen. Det var helt enestående, hun vandt suverænt over sin søster Rikke. Det er meget imponerende hvad Tina har bedrevet i 2015. Vi ønsker hende held og lykke i stævneåret 2016.

Panduro Pokalen gik i år til Knud Florczak.

Charlotte havde lavet en fantastisk flot kage som vi spiste og vi hyggede os.

Det var rigtig dejligt at holde generalforsamling i Klubhuset, der var hurtigt varmt med lys og varme.

Rideklubben RIDO | (indkørsel til RIDObanen til stævner: Hans Schacksvej 409, 5300 Kerteminde)