Om klubben » 2014 referater
Referat fra generalforsamlingen d.3 marts 2015
 
 
 1. Valg af dirigent: Susi W Hansen  Stemmeudvalg :Malene og Tina
 2. Formandens beretning: Godkendt
 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab ved/ kasserer Malene Schmidt.
 4. Behandling af indkommende forslag. Ingen forslag.
 5. Valg af formand (Susi genvalgt)
 6. Valg af juniorformand. Der arbejdes på at finde en.
 7. Valg af øvrig bestyrelse: Rikke Petersen genvalgt. Charlotte genvalgt.
 8. Valg af suppleanter: Ann Timmerman og Karina Bang Mogensen.
 9. Valg af udvalgsposter: Juniorudvalg: Emmeli Niebuhr, Tina R Hansen, Trine Timmerman.   Cafeteria: Charlotte Niebuhr. Genvalgt.   Stævneudvalg :Rikke Petersen  Malene Schmidt, Susi W Hansen, Karina Mogensen, Emmelie Niebuhr, Trine Timmerman.   Baneformand : Knud,  Kiki
 10. Valg af revisor. Henriette Bertelsen. Genvalgt
 11. Eventuelt og uddeling af flidspræmie (Tina R Hansen) + afstemning af Panduro pokal (Susi W Hansen)     
 
 
Næste bestyrelsesmøde skriver vi sammen om, hvor bestyrelsen vil konstituerer sig.
 
     PBV    Tina Madsen
Rideklubben RIDO | (indkørsel til RIDObanen til stævner: Hans Schacksvej 409, 5300 Kerteminde)