Om klubben » 2013 Referater
Formandens beretning for året 2013

Formandens beretning ved generalforsamlingen onsdag den 26. marts 2014.
Vi starter som altid et ny RIDO år med en arbejdsdag på RIDO banen, og det gjorde vi også i 2013. Og heldigvis var der nogen som tog billeder og satte dem på Facebook siden så vi kan mindes at det faktisk var solskin og vi var mange og vi hyggede os.

Så var årets højdepunkt i Kerteminde at Dronningen kom på besøg og at RIDO sammen men Taarup Rideskole fik love til at lave en lille ride opvisning sammen med Garderhusarernes opvisning. Det var en fantastisk oplevelse og jeg har kun hørt gode kommentarer til det. Der var rigtig mange tilskuer som alle synes at det var et godt set up vi havde lavet sammen med Taarup Rideskole. Alle heste og ryttere opførte sig eksemplarisk. Og jeg må sige at jeg var noget nervøs da vi kom der ud og så alle de mennesker, heste, og ikke mindst hestevogne som vores heste nok aldrig har set. Det var helt igennem en fantastisk oplevelse. Dagen før opvisningen fik vi en rundvisning i staldene og en fortælling om hvordan deres hverdag er i Garderhusar regimentet. De gav også en forrygende opvisning. Jeg er glad for at Kerteminde valgte den store pakke, det er fantastik flot når så mange heste indtager byen.

Vi har holdt 2 sommerstævner som begge var med fin tilslutning og vi sluttede udendørs sæsonen af med et klubmesterskab i spring. Klubmesterskab i dressur blev desværre aflyst. Til gengæld havde vi et rigtig godt klubmesterskab i springning, hvor det blev Tina Rosengård Hansen som blev klubmester i år.

Vi har fået i år fået 12.500 kr. fra Tuborg fonden. Det var til to nye spring og de blev hurtigt indviet, og er rigtig flotte.
Desuden har vi fået 20.000 kr. fra Fionia fonden til nyt hegn omkring dressurbanen, det bliver sat op i forbindelse med renoveringen af dressurbanen på RIDO’s baner ved Snekkeled. 
Det er igen Bjarne som har søgt og fået midler til dette. Jeg vil her gerne sige en stor tak til Bjarne for dette opsøgende arbejde.

Den 28. oktober havde vi så stormen Bodil som kom forbi ridebanen, og hun syntes åbenbart ikke om vores skur hvor vi havde opbevaring af spring og bogstaver og flere andre ting. Der er nogle billeder på Facebook, som folk har taget og sat på. Det må siges at være ret voldsomt når huset og porte var blæst op i træerne og endda helt om på den anden side af træerne.  Knud har været i gang med at trække det ned fra træerne så vi kan få ryddet op. Knud og Kiki fik kørt spring, bogstaver og andet materiel ned til ridehuset hvor det står indtil vi skal udendørs igen. På lørdag den 29. marts har vi så arbejdsdag på ridebanen hvor vi skal have ryddet op i resten og kørt det på lossepladsen. Så jeg håber at rigtig mange vil møde op med trailere og familiemedlemmer som kan hjælpe med at få tingene kørt til genbrugspladsen.
I ridehuset har vi i denne vinter også haft et par udfordringer med vand som løb ind i ridehuset og til tider var vi nødt til helt at lukke det. Vi håber på at vi kan få gravet af så ikke så meget vand løber ind i ridehuset. Igen er det også op til os alle sammen i fællesskab at løfte sådan en opgave. Jeg vil endnu engang opfordre medlemmerne af rideklubben om at give en hånd med der hvor man kan.

Charlotte havde i år arrangeret en tur til ASK og KIRK, det var en rigtig hyggelig dag hvor Berit viste os rundt og vi så alle de fine heste og faciliteter de har derude. Vi sluttede af med at spise sandwich boller som Bjarne havde med. Jeg tror at alle som var med synes ligesom jeg at det var en rigtig hyggelig dag, en rigtig god oplevelse.
Vi har her lørdag den 15. marts holdt et lille dressur stævne. Vi var 12 ryttere som havde meldt til og 9 som gennemførte, det var rigtig hyggeligt og det var rigtig dejligt at se så mange som også kom og kiggede, og jeg synes helt klart, at vi havde en hyggelig formiddag.

I 2013 havde vi en Fyns Mester i Tina Rosengård Hansen stort tillykke til hende.

Jeg vil slutte af med at sige tak til dem som er kommet her til generalforsamlingen. Og jeg vil opfordre alle vores medlemmer om at bakke op om de ting som foregår i klubben. Det er ikke så sjovt at arrangere noget når ingen ønsker at deltage. Og jeg vil også opfordre at man evt. siger hvis man har nogle gode ideer eller ønsker om ting vi kunne foretage os. Og her vil jeg skynde mig at sige tak til Victoria som virkelig prøver at sætte gang i nogle forskellige ting. Jeg håber det bliver til noget alt sammen.  Bl.a. jagtridning, det glæder jeg mig i hvert fald til.

Vi har en fantastik klub som vi selv kan gøre endnu bedre. Og vores ridebaner har jo den bedste beliggenhed i Danmark.

Susi W. Hansen
Rideklubben RIDO | (indkørsel til RIDObanen til stævner: Hans Schacksvej 409, 5300 Kerteminde)