Forside

OBS - OBS - OBS

Generalforsamling holdes hos Marlene Schmidt, Tårup Strandpark 96, Kertemnide !!
Generalforsamling - Rideklubben RIDO
 
Hos Marlene Schmidt, Tårup Strandpark 96, Kerteminde, onsdag den 7. marts 2018 kl. 19.00
 
Dagsorden:
1. Valg af dirigent. Og valg af stemmetællere:
2. Bestyrelsens beretning.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
    På valg er:          Marlene Schmidt
                              Knud Florczak (ønsker ikke genvalg)
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
    På valg er:          Kiki Petersen
    På valg er:          Jeanette Skov
   
8. Valg af udvalgs poster
    Sports, stævne og aktivitets udvalg:                            Baneudvalg:
    På valg er:
                              Marlene Schmidt                              Knud Florczak
                              Susi W. Hansen                                Kiki Petersen
                              Jeanette Skov                 
                              Rikke Petersen
                              Trine Timmermann
                              Natascha Nykjær
   
    Cafeteriaudvalg                                                                           
    På valg er:          Ann Faldt Timmermann                  
                             
9. Valg af revisor
      På valg er:        Bjarne Jørgensen
      Valg af revisorsuppleant:

      På valg er:        Lis Eiskjær Hansen

     
10. Eventuelt       
      Uddeling af Flidspræmie og afstemning til Panduro Pokal.
 
 
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsen inden 8 dage før generalforsamlingen.

 

UNDERVISNINGSTIDER


Torsdag undervisning ved Henning 15.30 – 20.30

Ved undervisning må der max. være 3 på banen, og der skal primært tages hensyn til den der får undervisning.


RIDEHUSTIDER

Ridehustiderne er:

Onsdag forbeholdt springning                     19.00 – 21.00
Torsdag undervisning ved Henning              15.30 – 20.30
Lørdag forbeholdt springning                      10.00 - 12.00, forbeholdt løsspring 11.00 - 12.00
Søndag forbeholdt springning                     15.00 – 17.00


Ridehusreglerne er følgende:

  • Der rides venstre skulder mod venstre skulder
  • Skridt og parade foregår inden for hovslaget
  • Longering foregår når ridehuset er ledigt, hvis der kommer flere i ridehuset mens man longerer, skal longering stoppes
  • Springning foregår onsdag 19-21, lørdag 10-12 og søndag 15-17, evt. i ledige stunder men, hvis der kommer flere i ridehuset skal springningen stoppes
  • Ved undervisning må der max. være 3 i ridehuset, og der skal primært tages hensyn til den der får undervisning
  • Hvis man har en træner og ønsker en fast undervisningsdag, kontaktes bestyrelsen. Kun det undervisning som er aftalt med bestyrelsen, berettiger til at der max. må være 3 i ridehuset
  • Det forventes at ALLE, der rider i ridehuset, ind i mellem er med til at rive hovslaget (også selvom man kommer udefra)
  • Det forventes at al kommunikation foregår i en god tone, og at alle tager hensyn til hinanden
  • Har man sprunget, longeret eller haft hest løs, SKAL man huske at rive bunden jævn for huller!!

SMUTVEJ TIL RIDOBANEN

Så har vi igen fået lov til at ride over markerne for at komme på RIDO banen fra Bregnør.

Mange tak til Jørgen Sørensen og Henning Jensen.

FIND vores baner:

Rideklubben RIDO’s baner er ved Snekkeled beliggende mellem Kerteminde og Munkebo.

Adressen er Drigstrup Bygade 31A. Følg markvejen.

Til stævner skal indkørsel til banerne ske fra Hans Schacksvej og udkørsel sker via markvej til Drigstrup.

Til GPS-brugere: Indkørsel til RIDObanen til stævner: Hans Schacksvej 409, 5300 Kerteminde

Kalender:

25-05-2018
-

Viser: Alle dage
Kalenderen er tom


Vælg kalendervisning
1 uge
2 uger
1 måned
3 måneder
Alle
rideklubben RIDO | v. Susi W. Hansen | Tlf.: 20 74 90 60 (indkørsel til RIDObanen til stævner: Hans Schacksvej 409, 5300 Kerteminde)